Dia datang lagi....01.01.2011 Bermula la satu lagi lembaran baru
dengan azam baru (baru ke...?)